VIZITKARTE


Da bi ste informisali Vaše klijente i poslovne partnere o Vama i Vašoj firmi potrebno je da im poklonite unikatnu vizit katu. Upecatljiv dizajn, kvalitetna izrada i štampa Vašu vizit kartu cini mocnim marketinškim sredstvom. Vizit karte su veoma bitan deo svakog marketinškog plana. Svakako da vizit kartice mogu napraviti pocetni korak ka dobrom imidžu Vaše firme. Treba naglasiti da osoba koja ima Vašu vizit kartu je vec imala susret sa Vama tako da u vizitaru treba da prepozna vašu vizit kartu i da ga ona nekim svojim dizajnom asocira na Vas.