BROŠURE


Za razliku od flajera koji treba da se fokusira na jednu karakteristiku, brošura predstavlja reklamni material sa kojim možete detaljnije opisati svoj proizvod ili uslugu. Brošura pruža jasnije detalje o proizvodu u vecoj meri prema potencijalnim kupcima. Zbog toga je važno da Vaša brošura ima pravilan spoj estetike i profesionalnosti. Ona treba da uputi potencijalnu mušteriju da je Vaš proizvod upravo ono što on traži, i da ispunjava sva njegova ocekivanja vezana za isti. Prilikom izrade brošura treba obratiti pažnju na kolorite, tako da se boje koje preovladuju na brošuri uklapaju sa bojama vašeg logotipa ili bojama proizvoda koji se u brošuri reklamira.
U zavisnosti od obimnosti opisa proizvoda ili usluge postoji više varijanti brošura. Brošura može biti savijena na jedan, dva ili više prevoja, uglavnom se izrađuje da njena visina ne bude veća od 210mm.