MEMORANDUMI


Memorandum predstavlja dokument na kojem se beleži odredeni dogadaj, dogovor ili samo razmišljanja o nekoj tematiki. Da bi memorandum bio prepoznatljiv potrebno je da bude unikatno dizajniran i prilagodljiv vašim potrebama. Studio Grafikon nudi uslugu dizajniranja i prilagodavanja dokumenta vašim potrebama. Da bi Vaš finalni i unikatni dokument, odnosno memorandum bio prepoznatljiv vršimo kvalitetno štampanje u kratkom vremenskom roku.