CUT MAŠINA


Štamparija Grif poseduje mašinu za katovanje folije uz čiju pomoć možemo da odradimo.