Najzastupljeniji oblik štampe u svetu i kod nas je offset štampa. Više od 85% štampanih proizvoda širom planete otiskuje se u tehnologiji offset štampe. Svoju popularnost ovaj oblik štampe duguje kvalitetnoj, efikasnoj i brzoj izradi, trajnosti štampanih proizvoda kao i mogućnosti izrade velikog tiraža.